ร่วมงานกับเรา

System Analyst (SA) 💻 Hybrid

System Analyst (SA) 💻 Hybrid

คุณสมบัติ :

 1. หากอยู่เชียงใหม่พิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความสามารถออกแบบระบบ Server On-Premise, Server On-Cloud
 3. มีความสามารถในการใช้ MS SQL, MySQL, MongoDB หรือ Oracle DB
 4. มีความสามารถนำข้อมูลทำรายงาน Microsoft Power BI, Tableau, Crystal Report จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. สอบถามและรวบรวม Requirement จากลูกค้าทั้งออนไลน์และประชุมนอกสถานที่
 2. ออกแบบและสร้าง Prototype Design หรือ Diagram เพื่อนำเสนอลูกค้า
 3. ออกแบบ Database, Store procedure, Indexing ได้ถูกหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพสูง
 4. อธิบายเนื้องานต่อให้ Programmer ได้ดี ตรงประเด็น ฟังเข้าใจได้ง่าย

เงินเดือน :

30,000 - 50,000 บาท

System Analyst (SA) 💻 Hybrid

Back-End .NET Developer 💻 WFH 100%

Back-End .NET Developer 💻 WFH 100%

คุณสมบัติ :

 1. ทำงานออนไลน์100% ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ (อยู่เชียงใหม่พิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. เชี่ยวชาญด้าน OOP, C#, .NET Core Entity framework, MS SQL Server
 3. มีความรู้เกี่ยวกับ Container technologies จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้เกี่ยวกับ Cloud Platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. พัฒนา API,Unit tests
 2. แก้ไขโปรแกรมเมื่อโปรแกรมขัดข้อง
 3. นำระบบขึ้น Test Server และ Production Server ทั้ง On-Cloud และ On-Premise
 4. อัพเดตความคืบหน้าแก่ทีมงานเป็นประจำทุกวัน

เงินเดือน :

15,000 - 40,000 บาท

Back-End .NET Developer 💻 WFH 100%

Front-End Developer 💻 WFH 100%

Front-End Developer 💻 WFH 100%

คุณสมบัติ :

 1. ทำงานออนไลน์100% ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ (อยู่เชียงใหม่พิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. มีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript, Node.js , ReactJS, Sass, Less & Stylus
 3. มีวินัยในตนเองและขยันทำงาน
 4. มีทักษะในการสื่อสารชัดเจนและนุ่มนวล

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ JavaScript, HTML5 และ CSS Frameworks
 2. พัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพด้านความเร็ว, การตอบสนองผู้ใช้และ SEO
 3. ทำงานร่วมกับนักออกแบบ และ API Developer
 4. อัพเดตความคืบหน้าแก่ทีมงานเป็นประจำทุกวัน

เงินเดือน :

15,000 - 40,000 บาท

Front-End Developer 💻 WFH 100%

UX / UI Designer นักออกแบบ 💻 WFH 100%

UX / UI Designer นักออกแบบ 💻 WFH 100%

คุณสมบัติ :

 1. ทำงานออนไลน์100% ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ (อยู่เชียงใหม่พิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. Must have: Figma, Sketch, InVision.
 3. Must have: Design System expert & experience
 4. Nice to have: UXPin, Balsamiq and Adobe XD
 5. Nice to have: HTML, CSS, Javascript

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. แปลความ วิเคราะห์ คอนเซ็ปต์ และ แปลงเป็น wireframes กับ mockups
 2. ค้นคว้า( researching ) , อธิบายเหตุผลการออกแบบ(conceiving) , แสดงตัวอย่าง (wire framing, sketching, prototyping) สำหรับ digital product
 3. สร้าง Design System เพื่อส่งต่อให้กับทีม Developer
 4. ทำงานกับ Developer เพื่อตรวจสอบงานว่าตรงกับที่วางแผนและออกแบบเอาไว้

เงินเดือน :

15,000 - 40,000 บาท

UX / UI Designer นักออกแบบ 💻 WFH 100%

Tester / QA 💻 WFH 100%

Tester / QA 💻 WFH 100%

คุณสมบัติ :

 1. อยู่เชียงใหม่จะ พิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความละเอียดรอบคอบสูง พิถีพิถัน รักความปราณีต
 3. มีประสบการณ์ Tester/QA อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความรู้ SQL

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. จัดทำ เอกสาร Test Case, Test Result
 2. ทดสอบระบบตาม Requirement
 3. ทำงานร่วมกับ Software Developer , Designer

เงินเดือน :

15,000 - 38,000 บาท

Tester / QA 💻 WFH 100%

Marketing / Administrator

Marketing / Administrator

คุณสมบัติ :

 1. บุคลิกภาพดี สื่อสารนุ่มนวล ชัดเจน และ มีไหวพริบ
 2. สามารถใช้เครื่องมือ Digital Marketing tools (Tiktok/Facebook/Google/Social media) ได้
 3. หากเคยไลฟ์ขายของออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. ดูแล Tiktok/Facebook/Google และโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของบริษัทได้
 2. แนะนำ Product และ Promotion แก่ลูกค้า
 3. คิด Campaign, Promotion ที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 4. ส่งใบเสนอราคา, ใบวางบิล และใบเสร็จให้กับลูกค้า

เงินเดือน :

10,000 - 20,000 บาท

Marketing / Administrator