World Math Day 2024

14 มีนาคม วันคณิตศาสตร์โลก! มีความสำคัญอย่างไร

วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณิตศาสตร์โลก จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำคัญของคณิตศาสตร์ในฐานะศาสตร์ที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการออกแบบ (STEM) แต่จะมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

จุดเริ่มต้นของวันคณิตศาสตร์โลก

ก่อนอื่นเรามารู้จักกับจุดเริ่มต้นของวันคณิตศาสคร์โลกกันก่อน นักคณิตศาสตร์ทั่วโลกได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันคณิตศาสตร์โลก" (World Math Day) เพื่อเป็นการระลึกถึงสัญลักษณ์สำคัญทางคณิตศาสตร์ π (พาย)

World Math Day 2024 2

ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่หาได้จากความยาวของเส้นรอบวงกลม (Perimeter) หารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้น (Diameter) โดยมีค่าเท่ากับ 3.14 ด้วยเหตุนี้จึงถือเอาวันที่ 14 เดือน 3 เป็นวันคณิตศาสตร์โลก หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า "วันพาย" (Pi Day) นอกจากนี้วันที่ 14 มีนาคมยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein : ค.ศ.1879-1955) นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ค่าของ π เป็นทศนิยมแบบไม่รู้จบที่ไม่ซ้ำกัน และไม่สามารถเขียนเป็นตัวเลขออกมาได้ทั้งหมด คือ π = 3. 14159265358979323846264338327950284197169... ซึ่งถูกเรียกว่าจำนวนอตรรกยะ จึงได้มีการกำหนดค่าเป็นสากล ให้ π = 3.14 นั่นเอง

 

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันคณิตศาสตร์โลก

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันคณิตศาสตร์โลกมีหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตศาสตร์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

 

ความสำคัญของวันคณิตศาสตร์โลก

  • กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์
  • ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจเรียนคณิตศาสตร์
  • พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน
  • สนับสนุนการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

วันคณิตศาสตร์โลก จึงเป็นวันที่สำคัญสำหรับการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของคณิตศาสตร์ และส่งเสริมให้ผู้คนเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ในทุกๆ ด้านของชีวิต

 

หากใครกำลังมองหาบริการทำเว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Microsoft.Net, Umbraco, Orchard, React โปรดติดต่อ CNXDevSoft โทร 093-183-8823

 

Need a website, mobile applications, and software development service with Microsoft.Net, Umbraco, Orchard, React, please contact CNXDevSoft 093-183-8823, Chiang Mai, Thailand

 

ขอบคุณที่มาจาก https://www.sanook.com/campus/1380913/