true biz tech transform solutions

รู้จัก TRUE BIZ-TECH ผู้ช่วยองค์กร Transform ธุรกิจ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ในอนาคตอันใกล้นี้ มีความท้าทายของภาคธุรกิจเกิดขึ้นมากมายที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันในตลาด เพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แล้วจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน วันนี้เราจะมารู้จักกับ TRUE BIZ-TECH โซลูชันดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ จะเป็นยังไงไปดูกันเลย

TRUE BIZ-TECH มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย และเครือข่าย True 5G ที่จะยกระดับและเคียงข้างไปกับธุรกิจของคุณไปด้วยกัน พร้อมด้วยความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ธุรกิจของคุณต้องการ ด้วย 6 โซลูชัน ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก

 

ประโยคที่คนทำธุรกิจได้ยินอยู่เสมอ คือการต้องเปลี่ยน ต้องปรับ ต้อง Transform เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างราบรื่น และเท่าทันการแข่งขัน การทำ Digital Transformation ในองค์กร จึงเป็นคำคุ้นเคย ที่ได้ยินบ่อย แต่หลายธุรกิจก็เจอกับปัญหาว่า “เข้าใจ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร?”

 

โซลูชันหรือเครื่องมือที่เราจะแนะนำในวันนี้มาจาก TrueBusiness โดยเป็นตัวช่วยสำหรับธุรกิจในการทำ Digital Transformation แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ Infrastructure และ ดิจิทัลโซลูชันหลายรูปแบบ เพื่อตอบรับความต้องการในหลากหลายของธุรกิจ พร้อมด้วยคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำให้ภาคธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้า บริการ ได้ง่ายและเต็มประสิทธิภาพ

 

ตัวช่วยนี้คือ TRUE BIZ-TECH ประกอบไปด้วย 6 โซลูชัน ได้แก่ โซลูชันสำหรับการขนส่ง, โรงงาน, พลังงาน, ที่อยู่อาศัย, การค้าปลีก และการเกษตร

 

รู้จัก 6 โซลูชัน ผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ

1. Transport Biz-Tech

การขนส่งทุกวันนี้มักเจอกับปัญหาเรื่องการวางเส้นทาง การติดตามรถ การควบคุมเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่ง Transport Biz-Tech จะเป็นระบบการขนส่งอัจฉริยะที่ใช้ Telematics และ GPS Tracking System เข้ามาช่วยบริหารระบบ Logistics ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยยังสามารถสั่งการผ่านระบบ Cloud โดยระบบยังมี DataVisor™ที่จะเข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ต่อยอดธุรกิจ และคำนึงถึงความปลอยภัยด้วยเช่นกัน

true biz tech transform solutions 2

2. Factory Biz-Tech

ในภาคอุตสาหกรรมโรงงาน เทคโนโลยีที่ล้าสมัยทำให้ล่าช้าติดขัดและไม่ได้ประสิทธิภาพในการเอาชนะคู่แข่ง โซลูชันโรงงานอัจฉริยะ Factory Biz-Tech จึงเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงาน ให้การสื่อสารกับเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานของ IoT ไม่ว่าเป็น Cloud Computing, Robotics & Automation และ AI ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถวางแผนบริหารจัดการเครื่องจักร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

true biz tech transform solutions 3

3. Energy Biz-Tech

เรื่องพลังงานและการใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ธุรกิจในยุคนี้ ที่ต้องคำถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการดำเนินงาน Energy Biz-Tech โซลูชันเพื่อพลังงานอัจฉริยะ จะช่วยบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ผลักดันมาตรฐานคาร์บอนเครดิต ลด Carbon Footprint และขับเคลื่อน Net-Zero Emission ด้วยระบบ Cloud ที่มองเห็นข้อมูลอย่างละเอียดได้จากทุกที่วางแผนการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม สั่งการซ่อมแซมได้ทันทีอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการประหยัดพลังงาน

true biz tech transform solutions 4

4. Residence Biz-Tech

จะทำให้นิติบุคคลบริหารงานและจัดการสินทรัพย์และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยได้อย่างง่ายดาย แก้ปัญหา อำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยแบบครบวงจร โซลูชันเพื่อที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ Residence Biz-Tech จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเครือข่าย True 5G ทำให้การทำงานของ IoT เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ด้วย Single Application ที่นิติบุคคลสามารถบริหารจัดการดูแลผู้อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

true biz tech transform solutions 5

5. Retail Biz-Tech

ธุรกิจค้าปลีกเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและนำเทคโนโลยีมาใช้มัดใจลูกค้า สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ดึงยอดขายกันมากขึ้น Retail Biz-Tech โซลูชันเพื่อการค้าปลีก จึงจะมาต่อยอดความสะดวกทุก Touchpoints ด้วย True 5G และ DataVisor™ตัวช่วยประมวลผลข้อมูล ในการบริหารงานแต่ละสาขา ที่จะทำให้การบริหารงานจากส่วนกลางเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งการสร้างความพิเศษส่วนตัว Personalization ลด Human Error รวมไปถึงประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้าในร้านค้าอีกด้วย

true biz tech transform solutions 6

6. Agri Biz-Tech

ในปัจจุบันนี้เกษตรกรรมไม่ใช่เพียงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายแต่เพียงเท่านั้น แต่หากมีการวางแผนและนำเทคโนโลยีไปใช้จะสามารถเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพได้ด้วย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปกับ Agri Biz-Tech โซลูชันเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ ที่ครอบคลุมทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลด้วย AI, Cybersecurity, IoT, Analytics ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้การบริการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมต้นทุน เพื่อผลผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

true biz tech transform solutions 7

ขอบคุณที่มาจาก https://techsauce.co/tech-and-biz/true-biz-tech-transform-solutions