(GA) The State of Tech Talent Acquisition 2023

สรุปรายงาน GA กับปัญหาการขาดแคลน ‘Tech Talent’

จากข้อมูลในรายงานของ General Assembly สถาบันฝึกอบรมด้านดิจิทัลระดับโลก ระบุว่าในช่วงปี 2020-2030 จะมีอัตราการจ้างงานในสายงาน Tech มากขึ้นถึง 13% แต่เมื่อเทียบกับจำนวนบัณฑิตจบใหม่หรือพนักงานที่มีความสามารถในสายงาน Software Development, Data และ UX ที่เติบโตตามไม่ทัน ทำให้การหา Tech Talent ยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กรและ HR

ข้อมูลล่าสุดในปี 2023 General Assembly ได้ทำการสำรวจเหล่าผู้นำที่มีความสามารถระดับโลกจาก 10 ประเทศ ทั้งหมด 1,000 คนพบว่า การขาดแคลน Tech Talent มีแนวโน้มเป็นปัญหาที่ยังต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป และต้องอาศัยมายเซ็ตและกลยุทธ์ใหม่ๆที่เน้นพัฒนาเรื่องความครอบคลุม (Inclusive) และความยืดหยุ่น (Resilient Workforce) โดยในรายงาน “The State of Tech Talent Acquisition 2023” ได้สะท้อนถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา Tech Talent ในยุคปัจจุบันดังนี้

 

ประเด็นที่ 1: ทีม Talent Acquisition ทำงานภายใต้แรงกดดัน แต่หาเพชรไม่เจอ

  • ผู้นำทีม 91% กล่าวว่ามีความ “กังวล” หรือ “กังวลอย่างยิ่ง” เกี่ยวกับการเร่งบรรลุเป้าหมายเรื่องการจ้างงานประจำปี
  • ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมเต็มตำแหน่งงานว่างด้าน Tech คือ 7 สัปดาห์
  • การเติมเต็มตำแหน่งงานว่างด้าน Tech สำหรับบริษัทขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 ดอลลาร์ (1 ล้านบาท)

ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการจัดการกับตำแหน่งงานว่างของ Tech Talent เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน เหล่าผู้นำทีมจะถูกกดดันเพิ่มขึ้นในการค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดเพื่อเติมเต็มตำแหน่งว่าง ทว่าอคติในการจ้างงานและแนวทางปฏิบัติเก่าๆจะเป็นอุปสรรค ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะแก้ไขได้ยาก และต้องใช้เงินมากขึ้น

 

ประเด็นที่ 2: คำมั่นสัญญาเรื่องความหลากหลาย (Diversity) ที่ทำไม่ได้จริงกำลังสั่งสม และต้องลงมือทำอะไรสักอย่างทันที

  • บริษัทกว่า 87% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจ้างงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องความหลากหลายในปีนี้
  • 1 ใน 5 ของผู้นำทีมกล่าวว่าในทีมมี Tech Talent ที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลายน้อยกว่า 10%
  • มีบริษัทเพียง 23% ที่ปรับปรุง Job Requirements ให้เปิดรับผู้สมัครที่ไม่ได้มีภูมิหลังตามค่านิยมแบบเดิมๆ

การให้คำมั่นสัญญาเป็นเรื่องง่าย แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์กร คำสัญญาในเอกสารก็จะไร้ค่า เรื่องบางเรื่องที่ดูเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเช่นการไม่อัปเดต Job Requirements ในประกาศรับสมัครงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยและความเป็นจริง อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการได้ผู้สมัครที่เหมาะสม

 

ประเด็นที่ 3: การหา Tech Talent ด้วยวิธีแบบเดิมๆนั้นเอาท์ไปแล้ว

  • 52% ของประกาศรับสมัครงานยังระบุวุฒิการศึกษาให้เป็นหนึ่งใน Job Requirements
  • ผู้นำ 55% ใช้ LinkedIn หา Tech Talent ทำให้เป็นหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมสูง
  • ผู้นำหัวก้าวหน้ากว่า 51% เริ่มใช้วิธีจับมือกับสถาบันฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นแหล่งหาแรงงานที่มีทักษะ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เริ่มมีเทรนด์ในตลาดงานที่ทำให้เห็นว่าการเรียน ป.ตรี 4 ปีตามค่านิยมแบบดั้งเดิมไม่ใช่เส้นทางเดียวสำหรับการเป็น Tech Talent นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่าการสรรหา Tech Talent จากเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียยังขาดความยั่งยืนในระยะยาว ในทางกลับกัน การจับมือกับสถาบันฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีกำลังเป็นเทรนด์ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในองค์กรที่มองหาแหล่งผลิต Tech Talent ที่พร้อมทำงานให้ได้อย่างต่อเนื่องๆในระยะยาว

 

ขอบคุณที่มาจาก https://www.truedigitalacademy.com/blog/the-state-of-tech-talent-acquisition-2023-by-ga