5 popular careers use Python language

5 อาชีพนิยมที่ใช้ภาษา Python ในการทำงาน

ปัจจุบันวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดในช่วงวัยเริ่มต้นของการทำงาน คือ การทุ่มเทเวลาและความพยายามกับการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ ซึ่งหนึ่งในทักษะแห่งยุคดิจิทัล คือ ทักษะการเขียนโค้ด (Coding) สำหรับภาษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่าง “ภาษา Python” ที่ไม่ได้มีไว้สำหรับนักเขียนโปรแกรมแต่เพียงอย่างเดียว วันนี้เราจะลองพามาดูกันว่าหากเขียน Python ได้แล้ว จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปกับอาชีพไหนบ้าง

5 popular careers use Python language
  1. Python Developer

แน่นอนว่าการเป็นนักพัฒนา Python เป็นหนึ่งในอาชีพอันดับต้น ๆ ของคนที่ลงทุนฝึกฝนเขียน Python หลายบริษัทมักต้องการนักพัฒนาที่สามารถใช้ภาษา Python ได้ทั้งในส่วนหน้าบ้าน (Front-end) และหลังบ้าน (Back-end)

 

  1. Software Engineer

สำหรับนักพัฒนา Python ที่มีความเชี่ยวชาญสูง สามารถขยายขอบเขตการทำงาน ไปสู่งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยแน่นอนว่าผู้ทำตำแหน่งนี้จำเป็นจะต้องรู้ให้กว้างมากขึ้น เข้าใจระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ และมีความสามารถในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก Python ด้วย

 

  1. Data Scientist

ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถใช้ Python ในการจัดการ โหลด คลีน แก้ไข และจัดเตรียมข้อมูล รวมถึงใช้เทรน Model สำหรับทำ Machine Learning

 

  1. Data Analyst

อีกอาชีพสาย Data ที่หากเขียน Python ได้จะกลายเป็นที่ต้องการตัวคือ นักวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา Pattern และ Insight เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในบริษัท ที่สำคัญคือเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงการเงิน การธนาคาร การดูแลสุขภาพ รถยนต์ ร้านค้าปลีก และอื่น ๆ

 

  1. Machine Learning Engineer

ปัจจุบันเว็บไซต์ชั้นนำอย่าง Facebook, Netflix และ Amazon ต่างใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน หลายองค์กรกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีแห่งยุคอย่าง AI และ Machine Learning ซึ่งภาษา Python เป็นภาษาที่ตอบโจทย์การทำงาน ML ด้วยคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงของ Python

 

ขอบคุณที่มาจาก https://www.truedigitalacademy.com/blog/top-five-jobs-that-use-python